معرفی بازی برای کودک 5 ساله در خانه

این مقاله در مورد بازی کودکان 5 ساله به بالا  با وسایل داخل خونه توضیح داده شده و چند نمونه بازی مناسب برای کودکان در این سنین پیشنهاد شده است، که خانواده ها و والدین با وسایل ساده موجود در منزل بتوانند با کودک خود بازی کنند.

لطفا این مقاله را تا انتها بخوانید و  آن را با کودکتان اجرا کنید و  به مرور نقش بازی را در رشد کودک خود مشاهده خواهید کرد.

هر کودک در مسیر زندگی خود از موقع به دنیا آمدن تا بزرگسالی از نظر تمامی ابعاد جسمی،هیجانی، توانایی های ذهنی وفکری حرکتی تغییر می کند.

این تغییرات باعث می شود که یک کودک به یک فرد بزرگسال با توانایی های بیشتری تبدیل شود. به همین منظور فعالیت هایی طراحی شده است  که والدین به سادگی با بازیهای ساده ای که با کودک خود انجام میدهند به رشد کودک خود در همه ابعاد کمک کنند.

فهرست مطالب

نقاشی کردن

آبرنگ و یک سطح مناسب برای نقاشی (شیشه یا کاغذ یا تخته) روی زمین قرار دهید و از کودک بخواهید در حالت ایستاده و با پا، با استفاده از آبرنگ روی سطح مورد نظر نقاشی بکشد.

این تمرین موجب تقویت مهارتهای تعادلی، حرکتی و ترسیمی کودک می شود.

wepik 2021929 1451

بازی با قاشق

 

دسته دو قاشق یکبار مصرف را بهم بچسبانید و از کودک بخواهید مانند یک انبر، وسایل کوچک که در کف قاشق جا می شوند را در هر دو کفه قاشق قرار دهد و جابجا کند.

میتوانید این کار را چند بار خودتان جلوی کودک انجام دهید تا او یاد بگیرد و بعد او انجام دهد.

این باعث تقویت هماهنگی چشم و دست می شود، و به عنوان یک نمونه برای بازی کودکان 5 ساله جذاب است.

wepik 2021929 14835

توپ بازی با دیوار

کودک با زدن توپ به دیوار سعی کند از افتادن آن روی زمین جلوگیری کند.

تمرین برای تقویت هماهنگی و مهارتهای حرکتی و تمرکز مناسب است.

wepik 2021929 15845

کامل کردن نقاشی های نیمه تکمیل

فواید آن : توجه، تمرکز، حرکات ظریف،ادراک بینایی ..

نیمه ی یک پروانه را بکشید و از کودک بخواهید نیمه ی دیگر و قرینه ی پروانه را با نگاه کردن و توجه به نیمه ی کشیده شده آن بکشد .

برای کودک یک جاده ی مارپیچ بکشید و از کودک بخواهید از بین دو خط (درون جاده) عین همان خط را بکشد بدون اینکه به دو خط برخورد کند.

wepik 2021929 134140

نقطه بازی ( سرعت عمل و دقت )

روی کاغذ یکسری نقطه می گذارید ( ۸ تا ستون در ۸ ردیف یا میتواند بدون هیچ نظم خاصی باشد).

بعد هر کس به نوبت می تواند فقط دو تا نقطه که کنار هم هستن یعنی هیچ نقطه ای بین ان دو نقطه نباشد را به هم وصل کند.

هر کسی که زود تر بتواند یک مربع درست کند 1 امتیاز مثبت می گیرد در واقع هر کسی که اخرین ضلع مربع را زودتر بکشد او امتیاز میگیرد.

در انتهای بازی هر کسی که تعداد بیشتری مربع ساخته، برنده می شود.

این بازی با هدف تقویت مهارت سرعت عمل و دقت در کودکان است..

unnamed 1

بازی حدث زدن

از کودک بخواهید که چشمانش را ببندد و پشت کمر یا کف دست کودک اشکالی بکشید مثل حروف، اعداد و …

سپس از او بخواهید تا بگوید شما چه چیزی کشیده اید.

این بازی به تشخیص و توجه لامسه کمک می کند.

کاسه بازی

چند کاسه ی کوچک مقابل کودک قرار داده و زیر یکی از آنها گوی کوچکی قرار دهید.

سپس در مقابل کودک کاسه ها را چند بار جابه جا کنید.

از کودک بخواهید کاسه ای که گوی زیر آن است را نشان دهد.

این بازی به توجه بینایی کمک می کند.

sorting game 2

پاتو زمین نزار

روی یک قسمت مشخص از زمین دایره هایی بکشید به صورتی که یکدیگر را قطع کرده باشند و قسمتی از هرکدام آنها داخل دایره ی دیگر قرار داشته باشد.

ازکودک بخواهید از یک طرف این قسمت به طرف مقابل برود به صورتی که پایش روی خط های دایره ها قرار نگیرد و در فضای خالی دایره ها پایش را قرار دهد. این بازی به ادراک بینایی فضایی و توجه دیداری کمک می کند.

MAT1138 04 copy 1

پریدن از روی موانع

کودک همزمان با اینکه توپ را بر زمین می اندازد و می گیرد (دیریبل زدن) باید ازروی بالشتک هایی که به عنوان مانع در مسیر راه او قرار گرفته بپرد.

بدون آنکه به آنها برخورد کند یا میتواند اول با توپ دیریبل بزند و بعد بپرد.

تقویت ادراک بینایی،توالی حرکتی، توجه و تمرکز، تحریک حس وستیبولار و عمقی، هماهنگی دوطرفه، تعادل، هماهنگی چشم و دست از فواید این بازی است.

02459 2 1

حل جدول سودوکو

از کودک بخواهید توالی موجود در هر ردیف را پیدا کند و جای خالی را در هر ردیف پر کند.

مثلا در ردیف اول مرغ، جای خالی 1 ، پروانه، گل، جای خالی 2 ،سنجاب، جای خالی 3 ، گل است. با توجه به توالی متوجه می شویم که ردیف اول ترتیب به این شکل است مرغ، سنجاب، پروانه، گل. در نتیجه جای خالی 1 ،سنجاب است و جای خالی 2 ، مرغ است و جای خالی 3 ، پروانه است.

این فعالیت را میتوان روی کاغذ انجام داد، که تمرین بسیار مناسبی برای استدلال و ادراک بینایی است. که بعنوان یک نمونه بازی کودکان 5 ساله به بالا فوق العاده است.

نقطه بازی

چند نقطه روی یک صفحه مشخص کنید و از کودک بخواهید به نحوی نقاط را به هم وصل کند که شکل مشخصی ایجاد شود.

(مثلا یک مثلت یا ذوزنقه و …) بهتر است ابتدا از شکل های ساده تر شروع کند و با پیشرفت کار شکل ها دشوارتر شود.

مثلا اول مربع بسازد بعد مستطیل سپس مثلث و در مراحل دشوارتر ذوزنقه و چندضلعی و …

این بازی به ادراک بینایی و توجه دیداری کمک می کند.

13950712P5s3972345.jpg

پریدن از روی طناب

توپی را به سر طنابی بسته و آن را حول یک نقطه در یک مسیر دایره ای روی زمین بچرخانید. از کودک بخواهید از روی طناب و توپ بپرد.

این تمرین موجب تقویت کنترل تعادلی کودک، سرعت عمل و تمرکز و توجه می شود .

wepik 2021929 175938

بازی با مقوا های رنگی

با مقواهای رنگی و با کمک کودک شکل درخت، خانه، ابر، خورشید و … در آورید سپس از کودک بخواهید با دوختن آنها با نخ و سوزن به یک سطح کارتونی تصویر را کامل کند.

این تمرین به خلاقیت و حرکات ظریف کودک کمک می کند.

wepik 2021929 18211

توب و بالشت

یک توپ پلاستیکی را بین دو ساق پای کودک یا دو زانو های کودک قرار دهید و از کودک بخواهید از روی بالشت هایی که به عنوان مانع برای او در مسیر راهش قرار داده اید جفت پا بپرد و در عین حال به آن ها برخورد نکند و توپ را هم بین زانوانش حفظ کند و یا اینکه میتواند بجای جفت پا پریدن، به صورت زیکزاک از بین موانع به همراه توپ عبور کند.

(تقویت حرکات درشت، تعادل،توجه، ادراک بینایی و …)

diy floor pillows 2

تست سرعت عمل

کودک همراه پدر یا مادر، با در آمدن صدای آغاز بازی که میتواند صدای سوت باشد و یا آغاز یک موسیقی، از سر فرش شروع به دویدن میکنند و دستشان را به سر دیگر فرش میزنند و بعد در آنجا 5 تا طناب یا پروانه می زنند و بعد از آن که طناب زدند به صورت لی لی زدن دوباره به نقطه شروع برمی گردند.

این تمرین به برنامه ریزی حرکتی، سرعت عمل و کنترل هیجان کمک می کند.

ایجاد اشکال هندسی با مقوا

با مقوا مثلث های کوچکی در بیاورید.

از کودک بخواهید با کنار هم قرار دادن این مثلث ها اشکال هندسی جدید بسازد. (مربع، مثلث، لوزی، دوزنقه، مستطیل،پنج ضلعی و…)

این تمرین موجب افزایش تمرکز و بهبود ادراک دیداری-فضایی می شود .

مثلا در بازی اشکال سازنده کودک با کنار هم قراردادن اشکال مختلف شکلهای جدیدی میسازد و با اشکال هندسی مختلف آشنا میشود که بعنوان یک نمونه مناسب برای بازی کودکان 5 ساله به بالا پیشنهاد میشود.

maxresdefault

پیدا کردن حروف

در یک متن یا عبارت از کودک بخواهید مثلا دور تمام حروف “ر” در متن خط بکشد.

این تمرین برای بهبود توجه مناسب است.

از آن جایی که کودک نمیتواند بخواند حرف “ر” از قبل به او نشان داده و بگویید که دنبال این شکل در متن بگردد.

handwritingnarrow

میخ و آهنربا

یک سینی پلاستیکی نازک و یک آهنربا و تعدادی پیچ کوچک فراهم کنید.

در یک سمت سینی سوراخ هایی به اندازه ی پیچ ها ایجاد کرده و سوراخ ها را شماره گذاری کنید.

پیچ ها را در سمت دیگر سینی قرار دهید.

از کودک بخواهید با کشیدن آهنربا از زیر سینی، پیچ ها را از آن سمت سینی به طرف سوراخ مورد نظر شما هدایت کند.

مثلا به کودک بگویید یک پیچ داخل سوراخ شماره 3 بیاندازد اگر درک شماره گذاری برای کودک مشکل است می توانید سوراخ مورد نظر خود را با اشاره دست به او نشان دهید.

این تمرین برای تقویت توجه و تمرکز مناسب است.

Usage of Rare Earth Magnets in Childrens Toys 2

جعبه ریاضی چوب خط و حروف و اعداد

جعبه ریاضی چوب خط و حروف و اعداد یه جعبه جذاب که کلی اعداد و حروف مگنتی انگلیسی داره با کلی چوب خط رنگارنگ برای آموزش ریاضی که بچه ها عاشقش میشن.

این بازی همه این ویژگیا رو داره ، تازه اعداد و علائم ریاضی هم داره.

این بازی جذاب آموزشی برای آموزش ریاضی به کودکان بالای ۳ سال طراحی شده با این اسباب بازی میتونند ضرب تقسیم جمع و تفریق رو یاد بگیرن و با استفاده از اعداد چوبی اونهارو جای گذاری کنند تا بهتر یاد بگیرند .

چوب خط ریاضی

بازی فکری جابه جا طرح مار پیچ

بازی فکری جابه جا طرح مار پیچ یک وسیله‌ی فوق‌العاده مفید و در عین حال سرگرم‌کننده و جذاب برای افزایش دقت و تمرکز کودکان و حتی بزرگسالان است.

این بازی شامل دو توپ کوچک از جنس پلاستیک فشرده و یک وسیله برای چرخاندن توپ در یک لوپ، یا مسیری مدام تکرار شونده، است.

این وسیله دارای دو دستگیره است که با حرکت آن‌ها می‌توان مثل سوزنبان قطار هر بار توپ را به مسیری تازه هدایت کرد.

با آن که هدایت توپ در مسیر لوپ ساده به نظر می‌رسد اما نیاز به هماهنگی کامل بین چشم، مغز و دست دارد و با افزایش سرعت حرکت، می‌توان بر نیاز به میزان دقت و تمرکز را مدام افزایش داد.

بازی فکری جا به جا

بازی فکری اشکال سازنده

این محصول حاوی ۲۴ معما در سه سطح ساده، متوسط و پیچیده در قالب ۱۲ کارت بزرگ، ۱۲ کارت راهنمای حل معماها و 36 قطعه‌ی پلاستیکی به شکل‌ها و اندازه‌های مختلف است که می‌توان با ترکیب آن‌ها شکل روی کارت‌ها را ساخت. از کودکان بخواهید معماها را از ساده به پیچیده حل کنند. در کنار هر معما تصویری از موضوع مورد نظر وجود دارد تا روند تجسم انتزاعی تسریع شود و کارت‌های راهنما نیز برای کمک به کودکان، نمونه‌ای از شیوه‌ی حل هر معما را ارائه می‌دهند. کودکان می‌توانند با خلاقیت خود شکل‌های متنوع و بدیعی نیز با ترکیب قطعات خلق کنند.

بازی فکری اشکال هندسی
اشکال سازنده

بازی فکری اشکال سازنده

این محصول حاوی ۲۴ معما در سه سطح ساده، متوسط و پیچیده در قالب ۱۲ کارت بزرگ، ۱۲ کارت راهنمای حل معماها و 36 قطعه‌ی پلاستیکی به شکل‌ها و اندازه‌های مختلف است که می‌توان با ترکیب آن‌ها شکل روی کارت‌ها را ساخت. از کودکان بخواهید معماها را از ساده به پیچیده حل کنند. در کنار هر معما تصویری از موضوع مورد نظر وجود دارد تا روند تجسم انتزاعی تسریع شود و کارت‌های راهنما نیز برای کمک به کودکان، نمونه‌ای از شیوه‌ی حل هر معما را ارائه می‌دهند. کودکان می‌توانند با خلاقیت خود شکل‌های متنوع و بدیعی نیز با ترکیب قطعات خلق کنند.
موجود نیست !

اطلاعات بیشتر

معرفی انواع بازی فکری آموزش الفبا و اعداد برای کودک 5 ساله

بازی فکری الفبا بازی تا

بازی فکری الفبا بازی تا، آموزش بخوانیم و بنویسیم فارسی اول دبستان در قالب یک بازی جذاب و آموزشی می باشد. استفاده از روش‌های مختلف آموزشی، بخصوص روش‌هایی که با بازی همراه باشد، می‌تواند در سریع‌تر و عمیق‌تر کردن فرایند یادگیری بسیار مؤثر باشد. در بازی الفبا نیز فراگیریِ شکل نوشتاری کلمات به صورت یک بازی پازل‌گونه درآمده است. کودک با چیدن حروف فومی در کنار هم، کلمات تصاویر روی کارت‌ها را که از کلمات مورد استفاده در کتاب اول دبستان (بخوانیم و بنویسیم) هستند، می‌سازد و از این طریق علاوه بر یادگیری شکل نوشتاری کلمات بر هوش کلامی و دایره‌ی لغات خود می‌افزاید.

بازی فکری الفبا بازی تا
بازی فکری الفبا بازی تا

بازی فکری الفبا بازی تا

الفبا به بازی آموزشی هست که با کمک اون بچه‌ها به راحتی و‌ در قالب بازی لذت‌بخش الفبای فارسی و خوندن و نوشتن رو‌ یاد می‌گیرن این بازی شامل 90 کارت تصاویر و کلمه و 109 قطعه پازل حروف الفبا و یه جعبه داره که محل قرار گیری پازل‌ها و کارت بازی هست با قرار دادن کارت روی جعبه بازی از کودک می‌خوایم که اسم تصویر رو به خاطر بیاره و با قرار دادن قطعات حروف در محل مخصوص جعبه اون کلمه رو بنویسه اینطوری کودک در قالب یه بازی لذت‌بخش الفبای فارسی و خوندن و نوشتن رو یاد می‌گیره و همچنین باعث تقویت هوش و حافظه کوتاه مدت کودک هم می‌شه

بازی فکری آموزش انگلیسی آهنربایی

بازی فکری آموزش انگلیسی آهنربایی دارای 72 فلش کارت دورو زبان انگلیسی که یک طرف تصویر و یک طرف اسم تصویر و حروف مربوط نوشته شده و کلی حروف آهنربایی کوچک و بزرگ داره و یک صفحه مغناطیسی که حروف روش میچسبن که بچه ها میتونن در کنار بازی کردن زبان انگلیسی هم یاد بگیرن و از یاد گرفتن لذت ببرند …

حروف انگلیسی مغناطیسی

کارت دید آموزش الفبای فارسی

همه ی ما اول دبستان را به یاد داریم، این که هر یک از حروف الفبا را با یک تصویر مرتبط یاد گرفتیم؛ ” ک ” را با ” کتاب ” ،    ” ن ” را با ” نان ” و …  تصور کنید که چقدر بهتر و سریع تر می توانستیم یاد بگیریم اگر پیش از دبستان با این روش جذاب آشنا  می شدیم.

حال، فلش کارت آموزش الفبای فارسی قرار است از همین شیوه ی جالب در جهت آموزش الفبای فارسی به کودکان استفاده کند. در این روش، کودک استفاده از حروف الفبا را به صورت عملی در کلمات به همراه تصویر آن ها می بیند و به سرعت این حروف در ذهن وی ماندگار می شود به گونه ای که  هربار هر یک از حروف الفبا را با یک کلمه و تصویر خاص به خاطر خواهد آورد.

بر اساس تحقیقات گسترده، استفاده از فلش کارت در جهت آموزش،  مطالب آموخته شده را به حافظه بلند مدت می فرستد و از این حیث بر دیگر روش های آموزشی برتری دارد. به خصوص در یادگیری زبان ( مهارت های زبان آموزی ) همواره جزو بهترین روش ها ارزیابی شده است.

این فلش کارت ها  که توسط طراحان و افراد متخصص در حوزه زبان آموزی برای کودکان پیش از دبستان ( 2 تا 6 سال ) تولید و توسط بهزاد پویا گردآوری شده است، الفبای فارسی را به شیوه ای جذاب به کودکان می آموزد.

خرید کارت دید آموز

جنگل الفبای فارسی کارابال

جنگل الفبای فارسی کارابال از طریق افزایش فعالیت های ذهنی باعث افزایش درک مفاهیم، قدرت شناخت، یادگیری و حل مسئله می شود و علاوه بر آموزش حروف فارسی در خلاقیت و هوش کودکان تاثیر گذاشته و این بسته را در زمره بازی هایی قرار می دهد که در تعالی و رشد آموزشی کودک نقش به سزایی را ایفا می کند.

بسته آموزشی حروف الفبا فارسی

بازی فکری تیزبین

هدف این بازی فکری افزایش تمرکز و سرعت عمل بازیکنان است؛ بدین ترتیب که بازیکنان باید با تیزبینی و سرعت عمل خود بین کارت‌های بازی تصویر مشترک را بیابند و زودتر از بقیه نام آن تصویر را اعلام کنند. نکته قابل توجه اینجاست که در هر کارتی که به طور اتفاقی انتخاب شود به طور قطع یک تصویر مشترک با کارت همه‌ی بازیکنان وجود دارد و تنها سرعت عمل برای یافتن آن‌ها باعث دریافت امتیاز بیشتر می‌شود.

بازی فکری تیزبین
بازی تیز بین

بازی فکری تیزبین

تیزبین یک بازی کارتی است که در هر کارت 8 تصویر وجود دارد، بین هر دو کارت، فقط یک تصویر مشترک می باشد. آن را تشخیص دهید و برنده شوید! البته در کنار بازی مطالب آموزشی ارزشمندی نیز یاد خواهید گرفت. برای انجام این بازی به چشم های تیزبین و کمی هم سرعت نیاز می باشد، این بازی را به روش های مختلف می توانید انجام دهید.

بازی فکری پین چین

بازی فکری پین چین که شامل ۱۶۰ قطعه راست و خمیده از جنس پلاستیک درجه یک و با رنگ‌های زیبا و درخشان است، این فرصت را به بهترین وجه برای کودک فراهم می‌سازد.

قطعات این محصول به راحتی به هم وصل می‌شوند و به کودک اجازه می‌دهند برای ساخت سازه‌های گوناگون خود تصمیم بگیرند و به یادگیری مستقل بپردازند و از این طریق بر هوش فضایی-دیداری خود بیفزایند.

دست‌ورزی و هماهنگی بین چشم و دست از دیگر فواید این محصول به شمار می‌رود.

1

میله های هزار کاره

بازی میله هزار کاره ۵۰۰ قطعه – دارای حدود ۵۰۰ قطعه رنگارنگ با قابلیت ساخت وسایل متحرک جهت ساختن انواع مدل اجسام و…

همواره اسباب بازی ( بازی و سرگرمی ) سبب بهبود خلاقیت قدرت تفکر و همچنین شادابی و نشاط کودکان و نوجوانان می شود.

یک بازی خلاقانه ، آموزنده و سرگرم کننده برای کودکان می باشد.

این بازی داری قطعات با رنگ های متنوع و شاد و همچنین

اشکال متفاوت (میله ای، دایره ای، لوله ای، ستاره ای و …) می باشد.

از ویژگی های منحصر به فرد این محصول درشت بودن قطعات و ابعاد مناسب می باشد.

همچنین کیفی بودن آن باعث می شود که کودک در حمل و جابه جایی آن راحت باشد.

این سبک بازی یکی از پرطرفدارترین بازی های جهانی می باشد که در بسیاری از مراکز پرورش استعداد و خلاقیت مورد استفاده قرار می گیرد. در این بازی کودک می تواند با اتصال این قطعات، به تخیل خود موجودیت ببخشد و صدها طرح، اشکال و وسایل مختلف را خلق کند.

میله هزار کاره 500 قطعه
بازی فکری سازه ای
اسباب بازی فکری کودک

بازی فکری حافظه ماهی

بازی فکری حافظه ماهی های شبیه به هم را پیدا کنید .بازیکنی که ماهی بیشتری بگیرد برنده بازی می باشد .با این بازی تقویت حافظه دیداری و برای بالا بردن دقت و تمرکز بسیار مفید می باشد.

بازی حافظه ماهی
بازی فکری حافظه ای
بازی

اسباب بازی و بازی فکری های پیشنهادی دیگر برای کودک 5 ساله

پک آموزش ریاضی کیفی

292,000 تومان
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها