5 تا 6 سال


اسباب بازی متناسب با سن و مهارت کودک پنج تا شش سال

با توجه به این نکته که کودکان در این رده سنی به مرحله آموزش های اولیه خود در محیط های آموزشی پیش از دبستان نزدیک تر میشوند تلاش والدین برای: تقویت ضریب هوشی، تقویت احساسات، افزایش خلاقیت، توسعه ویژگی های عاطفی و اجتماعی بیش از پیش خواهد بود.

از مناسب ترین اسباب بازی ها برای رده سنی 6-5 سال:

راز جنگل، برج هوش چوبی ماز و منچ، ذره بین،برج نمدی چوبی، بازی فکری شب و روز، لگو، بازی های مونته سوری، پازل هوش، پازل مگنتی و….