4 تا 5 سال


اسباب بازی متناسب با سن کودک  5-4 سال:

کودک در این سن پر از شور و هیجان  است که والدین میتوانند با بازیهای مناسب به تقویت هوش و حافظه و مهارت های وی کمک کنند. از نظر فیزیکی، کودک چهار تا پنج ساله شما تسلط بیشتری برای انجام کارها ازخود نشان می دهد.

بازی هایی که مهارت های حرکتی و اجتماعی و شناختی کودک را به طور همزمان تحت تاثیر قرار داده:

  • بازی هایی با مداد و کاغذ
  • ساختمان سازی یا ساختن قلعه
  • معما و پازل
  • بازی های حرکتی و پرتابی
  • نقاشی و…

تمامی این بازی ها در این صفحه موجود می باشد.