3 تا 4 سال


بهترین بازی و اسباب بازی متناسب برای رده سنی 4-3 سال:

اسباب بازی های مربوط به زندگی روزمره

عروسک

کتاب و کاغذ

وسایل دکتربازی

اسبا‌ب‌بازی‌های حمل‌ونقل مثل انواع ماشین های دوبی، واگن، تراکتور، جرثقیل، قایق، کشتی و…

ابزارهای باغبانی

توپ

اسباب بازی های ارتباطی و بازی های فکری

تلفن و موبایل اسباب بازی/ هوش چین/خمیر بازی/لگو و خانه سازی/رنگ انگشتی/پازل/حروف الفبای مغناطیسی و قطعات آهنربا