نمایش 1–40 از 424 نتیجه

بازی فکری رنگو

125,000 تومان

بازی فکری دکمه دکمه

125,000 تومان

بازی فکری پیچ و خم

262,000 تومان

سازه چین 180 قطعه

182,000 تومان

بازی شکل ساز

62,000 تومان

بازی فکری پین چین

135,000 تومان

تخته چوبی ریاضی

282,000 تومان

بازی گارنت

250,000 تومان

آگور 75 قطعه

250,000 تومان

اگر خلاقیت به عنوان یک فرایند فکری، ارائه راه حل برای یک مسئله یا ابداع  چیزی نو نظر گرفته شود، این محصولات کودکان را قادر می سازد که احساسات خود را از طریق هنر، حرکت، تخیل و نقش بازی کردن بیان کنند، یا به کشف و ابداع نایل شوند. خلاقیت در فرایند یادگیری عامل بسیار اساسی است، زیرا از این طریق  احساسات، تفکر، هماهنگی و اعتماد به نفس کودکان رشد می یابد.