اگر خلاقیت به عنوان یک فرایند فکری، ارائه راه حل برای یک مسئله یا ابداع  چیزی نو نظر گرفته شود، این محصولات کودکان را قادر می سازد که احساسات خود را از طریق هنر، حرکت، تخیل و نقش بازی کردن بیان کنند، یا به کشف و ابداع نایل شوند. خلاقیت در فرایند یادگیری عامل بسیار اساسی است، زیرا از این طریق  احساسات، تفکر، هماهنگی و اعتماد به نفس کودکان رشد می یابد.

نمایش 1–40 از 484 نتیجه

بازی فکری هوش برتر

135,000 تومان

بازی فکری رنگو

155,000 تومان

بازی فکری پیچ و خم

320,000 تومان

سازه چین 180 قطعه

238,000 تومان

بازی گارنت

350,000 تومان

بازی شکل ساز

80,000 تومان

بازی فکری پین چین

192,000 تومان