تمرکز را می توان حفظ و نگهداری معنی کرد. لذا بدون داشتن دقت و تمرکز حواس، یادگ یری صورت نمی گیرد. تمرکز نسبی است یعنی تقریبا همه افراد تا حدودی از آن بهره مند هستند و کسی نمی تواند ادعا کند کاملا بی دقت است و یا همیشه تمرکز حواس دارد.فراموش نکنیم که تمرکز کارایی حافظه را افزایش می دهد.تمرکز باعث می شود بر افکار مزاحم مسلط شویم .تمرکز حواس باعث تقویت اراده هم می شود، تمرکز و اراده رابطه ای مستقیم با یکدیگر دارند . این محصولات به کودکان و بزرگسالان کمک می کند تا بتوانند در یک موضوع خاص تمرکز کرده تا به هدف برسند.

نمایش 1–40 از 932 نتیجه

بازی فکری هوش برتر

125,000 تومان

کارت دیدآموز مشاغل

28,000 تومان

بازی فکری رنگو

155,000 تومان

بازی فکری دکمه دکمه

160,000 تومان

بازی فکری پیچ و خم

320,000 تومان