محتوا پنهان
1 مقدمه ای بر بازی کودکان :

مقدمه ای بر بازی کودکان :

بازی کودکان یک فعالیت دائمی و سازمان یافته است که بر اساس هوش و انگیزه کودک انجام می‌شود.
بازی کودکان یکی از عوامل اصلی رشد کودکان می‌باشد.
از آنجا که بازی کودکان  اغلب با فعالیت بدنی همراه است، ارتباط نزدیکی با رشد و تربیت اندام کودکان، مهارت های جنبشی مناسب و آمادگی بدن دارد.
کودکان با فعالیت های بدنی به مهارت های حرکتی می رسند که آنان را قادر می سازد تا از نظر جسمانی اطمینان، ایمنی و اعتماد به نفس پیدا نمایند.

wepik 20211022 211817

از طرف دیگر بازی کودکان و بازی کودکانه ، وظایف متعددی را در سطوح مختلف رشد کودک، بر عهده دارد.
مشاهده شده که رابطه ای بین بازی کودکان و رشد شناختی نیز وجود دارد.
افزایش مهارت در برنامه ریزی، توانائی حل مسأله در بازی های فکری کودکان، آفرینندگی، دست یافتن به دور اندیشی، رشد زبان و … در بازی کودکان  و سرگرمی کودکان متجلی می شود.
برای دانستن و پی بردن به ارزش و اهمیت بازی کودکان، باید بازی و نحوه انجام آن را شناخته و هرگز بازی کودکان را وقت تلف کردن ندانسته، و آن را زمان به دست آوردن دانش و تجربه دانست.
مهارت های جنبشی نوزادان و کودکان کوچک با فعالیت های بازی گونه ای که انجام می دهند، تقویت می شود .
تکرار بازی کودکان، کشف توانمندی ها و شناخت اطراف را باعث می شود.
هر چقدر کودکان بزرگتر می شوند بازی برای بچه ها پیچیده تر شده و باعث یادگیری بیشتری می شوند و مهارت های کودک افزایش می یابد.
بازی کودکان از بدو تولد آغاز می شود و در مراحل رشد، بازی بچه ها و زندگی کودکان چنان در هم ادغام می شوند که تفکیک آن بسیار مشکل و غیر ممکن است.
زیرا فعالیت های طبیعی کودکان در هنگام بازی متجلی می گردد.
کودکان احساسات و نیازهای خود را از راه بازی کودکانه بروز می دهند.

wepik 20211022 205738

در جریان بازی هدف های خود را جستجو نموده و اطلاعات بدست می آورند.
شکی نیست که بازی کودکان یکی از فعالیت های اساسی آنها است و کودکان از راه بازی، دنیای اطراف خود را می شناسند و آن را تجربه می کنند.
کودکان هنگام بازی می توانند به نتیجه رفتار خود پی ببرند، دیدگاه ها و احساساتشان را با خیال پردازی و تخیل بیان نمایند، آرزوهایشان را به واقعیت نزدیک نمایند و بر نگرانی ها و اضطراب های خویش غلبه کنند.
از سوی دیگر کودکان در حین بازی می تواند به توانائی های جسمانی خود پی ببرد و در تقویت و ایجاد مهارت سعی و تلاش نماید.
از این رو ارزش بازی کودکان در ابعاد مختلف چون ارزش جسمانی، عاطفی، شناختی، اخلاقی و … قابل ذکر است.
فعالیت های طبیعی کودکان در بازی های بچه گانه متجلی می شود .
از آنجا که کودکان هنوز از استدلال و منطق برخوردار نیستند، نمی توانند برداشت منطقی از جهان داشته باشند.
بنابراین آنها در جریان بازی، برای رسیدن به اهداف گوناگون تلاش می نمایند.
احساسات و افکار خود را در بازی به نمایش می گذارند.

بازی کودکان متأثر از مجموعه عواملی چون محیط، جنسیت،سن،هوش،همبازی، فضای بازی اطرافیان و مسائل ارتباط جمعی و … می باشد .
در اینجا بطور خلاصه عوامل فوق مورد بحث قرار میگیرد.
هر یک از این موارد به نحوی در روند بازی کودکان تأثیر می گذارد. این عوامل را می توان به دو گروه تقسیم نمود.

الف . عوامل درونی موثر در بازی کودکان :

جنسیت و بازی کودکان :

 

از نظر نحوه بازی کودکان، انتخاب همبازی قابل توجه است.
کودکان بین سنین ۱۸ ماهگی تا ۳ سالگی شناختی ناچیز درباره هویت جنسی دارند.
آنان یاد می گیرند خود و دیگران را به عنوان مؤنث و مذکر طبقه بندی کنند.
کودکان همانندسازی را از ۴ یا ۵ سالگی آغاز می کنند.
از نظر نوع بازی کودکان نیز، بین دختران و پسران تفاوت ها دیده می شود.
جنسیت یکی از عوامل مؤثر در بازی کودکان است و به همین دلیل می توان گفت که بازی پسر ها با دختر ها تفاوت دارد.

پسرها بیشتر از بازی هایی لذت می برند که دشوار است و نیاز به فعالیت فیزیکی دارد؛
در حالی که دختر ها اغلب بازی های ساکت و آرام و ظریف را ترجیح می دهند.
به طور معمول کودکان تا قبل از سن هشت سالگی اهمیت چندانی به جنس هم بازی خود نمی دهند.
اما در سنین ۸ تا ۱۰ سالکی اختلاف بازی کودکان ببن دو جنس به طور کامل آشکار می گردد و کودکان ترجیح می دهند با هم بازی خود بازی کنند.
دخترها بازی با عروسک را برای شیر دادن ، نوازش کردن و خواباندن آن دوست دارند و حتی بیشتر اوقات با عروسک خود می خوابند.

wepik 20211019 185321

پسرها فعالیت بدنی را که نشانگر قدرت و نیروی عضلانی بیشتر آن هاست، را در بازی هایی مانند توپ بازی کودکان ، دویدن و کشتی گرفتن بروز می دهند.
به عقیده روانشناسان فرانسوی بازی در نزد پسران بیشتر وسیله ای برای اثبات خود در برابر دیگران و برای دختران وسیله ای برای بودن با دیگران است.
رفتار دختر ها اغلب به وسیله خودداری از پرخاشگری تلقین پذیری از اطرافیان و تحت تاثیر هم بازی های خود قرار گرفتن ، مشخص می شود.
و حالت هیجانی در آن ها کمتر از پسران به حمله وری و تنبیه بدنی می انجامد.
پسر ها فعالیت جسمی زیاد و جنبش های ماهیچه ای و عضوی ، حرکات شدید و هیجان ، رفتار تند و پرخاشگرانه را دوست دارند.
در برابر ابداع و نوآوری در قانون ها و مقررات بازی شانه خالی می کنن بیشتر می کوشند تا قانون های بازی را به نفع خود ندیده بگیرند و بر رقیب پیروز شوند.
از این رو بازی اغلب پسران تغییر چهره می دهد.
اما دختران بیشتر از پسران به قواعد و اصول بازی گردن می نهند و به رعایت اصول ونظم بازی مقید هستند.
“دبس پیرون “( Debesse- Feron) در مورد فعالیت های مربوط به جنسیت با استناد به مطالعه هایی که در آمریکا صورت گرفته است و در مورد امکان تنظیم لیست بازی ها بر حسب شاخص ( دخترانه و پسرانه ) می نویسد :
“بدون شک بازی خاصی که مخصوص پسران با دختران باشد، وجود ندارد”؛
زیرا حیطه بازی هایی که به وسیله ی هر دو جنس به طور مساوی انجام می گیرد، خیلی وسیع است؛
از طرفی مدارس مختلط بعضی فعالیت های ابزاری و ساختمانی مختص یک جنس معین را به طور جریاناتی از مبادله ی بازی در اختیار دارند.

wepik 20211022 205126

در هر صورت اگر پسران با دختران به یک بازی معین بپردازند، با بازی های مختلف و متفاوتی بکنند، باز هم به یک طریق به آن بازی نمی پردازند.
در واقع نوعی روش بازی مخصوص ، برای هر جنس وجود دارد که محققان زیادی به آن اشاره کرده اند.
بازی دختران قبل از هر چیز مبنی بر رعایت اصول و قواعد است.
علاقه به آداب و رسوم مذهبی و تشریفاتی از همان دوره کودکستان در نزد دختران پیدا می شود؛
این علاقه فقط به منظور تأیید خویش و نوعی اطلاعات محض ، که به مخالفت های ظاهری است ، بر می گردد .
پسران به منظور تسلط بیشتر بر همبازی های خود، با تغییر دادن اختیاری قانون ها و یا با فراموش کردن عمدی آن ها خود را از قید قواعد و اصول آزاد می کنند. بنابراین ممکن است یک بازی معین ، بر حسب آن که دختران با پسران به آن مشغول باشند، شکل متفاوتی به خود بگیرد.
یک بازی ممکن است در نزد پسران خشونت آمیز، ولی در نزد دختران یک بازی ساده و منظم جلوه گر شود.
کار و بازی کودکان در میان دختران روستایی همراه می شود.

wepik 20211111 202715

آنان ضمن نگهداری از بچه های خردسال، مانند عروسک زنده با آنان بازی می کنند و پسران روستایی از آزادی بیشتری نسبت به دختران بهره مند هستند. پسران در بازی تنوع بیشتری دارند؛
اما آنان نیز کار و بازی را با هم انجام می دهند، زیرا نقش مهمی در اقتصاد خانواده به عهده آنهاست.
این موضوع بیشتر از آن که تنها یک مساله روان شناسی باشد،مساله روان شناسی اجتماعی و یا جامعه شناسی است.

رابطه هوش و بازی کودکان :

 

اگر هوش را توانایی یادگیری و انطباق با آنچه برای ادامه زندگی در اجتماعی که در آن زندگی می کنیم بدانیم ، بین بازی کودکان با هوش طبیعی و هوش کمتر تفاوت معنی داری دیده می شود.
این تفاوت در انتخاب بازی کودکان و همبازی کاملا مشاهده می شود.
کودکان باهوش به خاطر کنجکاوی و یادگیری سریع زودتر خسته می شوند.
در حالی که کودکان کم هوش به علت عدم توجه به نوع بازی کودکان، تنوع طلب هستند.
هوش می تواند بر نحوه و نوع انتخاب بازی کودکان و استفاده از آن تاثیر بگذارد؛
برخورد کودکان باهوش و کم هوش با بازی و اسباب بازی فرق دارد.
کودکان تیز هوش سعی می کنند وسایل و اسباب بازی هایی را انتخاب کنند که بتوانند با آن ها به ابتکار و ابداع دست بزنند و قوای ذهنی خود را به کار گیرند.
کودکان با هوش تر مدت زمان کمتری به یک بازی مشغول می شوند، زیرا خواهان تنوع هستند و از آن لذت می برند.
کودکان با هوش در سنین بالا تر به بازی هایی می پردازند که دارای فعالیت های ذهنی و جسمی است؛ مثل جمع آوری کلکسیون.
کودکان تیزهوش به دلیل توانایی های بیشتر به انجام بازی های انفرادی تمایل نشان می دهند و به طور معمول انرژی بدنی را در حد زیادی صرف نمی کنند. کودک عقب مانده نیز بیشتر به بازی های انفرادی می پردازد، زیرا کودکان تیز هوش به علت توانایی زیاد و کودکان کم هوش به علت توانایی کم، به خوبی در گروه پذیرفته نمی شوند.

wepik 20211022 211959

رابطه سن با بازی کودکان :

 

سن کودک، نه تنها بر علاقمندی او به بازی خاص بلکه در انتخاب همبازی، مدت زمان بازی کودکان و نحوه بازی کودکان بی تأثیر نیست.
کودک در هر سنی بازی خاصی را می پسندد.
نوزاد بیشتر دست و پا زدن را دوست دارد و وقتی بزرگ تر شد ، به طور مثال از اینکه چشمانش را بگیرند و با او (دالی بازی) کنند، لذت می برد.
در مرحله ی اول کودکی (تولد تا سه ماهگی ) بازی های کودکان بیشتر انفرادی و با هدف شناسایی اندام ها و اشیا و چگونگی کاربرد آن ها صورت می گیرد . در مرحله ی دوم کودکی ( سه تا هفت سالگی ) کودکان علاوه بر بازی های فردی قادر به فعالیت های گروهی نیز می گردند.
همان طور که “پیازه”مطرح می کند:
“کودکان چهار الی هفت ساله در یک محل جمع می شوند، ولی هر کدام برای خود بازی می کنند .
اگر یکی از آن ها را از جمع خارج کنیم، مخالفت و گریه می کنند، ولی هیچ کدام حاضر به انجام بازی گروهی و مشترک نیستند (بازی موازی ).”

wepik 20211019 202828

بازی کودکان در اواخر این مرحله به مرور از حالت خود خارج می شوند و به صورت بازی های قراردادی که انجام آن ها مستلزم رعایت اصول و مقرراتی است در می آیند.
فعالیت های خود به خودی و بی هدف جای بعضی از فعالیت های بازی کودکان را می گیرند و با نزدیک شدن کودک به دوران بلوغ ، تنوع بازی های او کم می شود ؛

یعنی در سن دوازده سالگی نه تنها فعالیت هایی که کودک در آن شرکت می کند کمتر می شود، بلکه تغییراتی هم در آن ها به وجود می آید.

در این سن فعالیت هایی که سازمان داده شده اند و مشغولیت انفرادی دارند از قبیل سینما رفتن، تماشای تلویزیون و مطالعه، برای آنان لذت بخش است.

wepik 20211019 203255

به طور معمول کودکان بزرگ تر وقت کمتری برای بازی دارند.
آنان برخی فعالیت ها را رها می کنند.
چون احساس آن ها این است که این نوع از فعالیت ها کودکانه و کسل کننده هستند.
به طور مثال بچه های کودکستان بازی با مکعب های چوبی را رها می کنند، زیرا اشیایی از قبیل رنگ ، گل رس ، مداد رنگی ، گچ ، فعالیت های جالب تر و متنوع تری را به آن ها عرضه می کنند.
یکی دیگر از علت های کم شدن تعداد فعالیت های بازی کودکان، ممکن است نبودن همبازی باشد.
با افزایش سن و کاسته شدن از اوقات فراغت کودک، فعالیت هایی انتخاب می شوند که لذت بیشتری برای کودک فراهم سازند و هر چه کودک بزرگ تر شود این انتخاب دقیق تر می شود.

سن کودک و انتخاب همبازی در بازی کودکان:

 

انتخاب همبازی نیز با سن کودک ارتباط دارد. انتخاب همبازی برای کودک به معنای همجواری است.
همبازی در بازی کودکان می تواند کودک یا بزرگسال باشد.
او با بودن در کنار دوستان لذت می برد.
اما دوست ندارد دیگران با وسایل بازی او بازی کنند، فقط دوست دارد با دوستانش ارتباط کلامی برقرار نماید.
کودک در این میان بازی موازی انجام می دهد.
یعنی موازی کودکان بازی می کند نه با کودکان ، به معنی دیگر  کودکان در کنار هم بازی می کنند  ولی الزامی برای ارتباط با آنها ندارند.
در واقع فقط از کنار هم بودن لذت می برند و ترک یکی از آنها از بازی باعث ناراحتی آنان می گردد.
همبازی واقعی یعنی کسی که با او بازی می کند، در همه چیز شریک است هم شراکت در اسباب بازی و هم ارتباط کلامی دارد.
این نیاز به همبازی ، هر قدر سن کودک بزرگتر می شود در آنان بیشتر می شود.

wepik 20211019 203748

عوامل بیرونی موثر در بازی کودکان :

روش های تربیتی والدین در بازی کودکان :

 

روش هایی که پدر و مادر برای تربیت کودکان انتخاب می کنند در شکل گیری نوع شخصیت آنها موثر است.
این روش های مهم و شیوه تربیتی والدین در بازی کودکان نیز سهم به سزایی دارد.

wepik 20211022 21112

در این جا به اختصار به این عامل می پردازیم :
مواردی که والدین یا افرادی که با کودکان سرو کار دارند در مورد بازی کودکان باید بدانند:

جدی گرفتن بازی کودکان و زمینه ادامه و بسط آن

با توجه به سن و ویژگی های رشد کودکان ، بازی را انتخاب نمایند.

مکان مشخصی برای بازی کودکان آماده سازند.

از بازی با کودکان لذت ببرند.

به بازی کودکان، چه در هنگامی که او به تنهایی بازی می کند و یا با همبازی خود بازی می کند توجه و احترام بگذارند.

به هنگامبازی کودکان در بیرون از منزل نظارت کامل داشته باشند.

اجازه دهند خود کودک زمان بازی را تعیین نماید.

هرگز بازی کودکان را با سایرین مقایسه ننمایند.

نباید توانمندی های کودک را با دیگر کودکان بسنجند.

ایمنی و نظافت را رعایت نمایند.

در مقابل بازی کودکان باید بردبار و صبور باشند.

باید خلاقیت و قوه ابتکار کودک را تشویق نمایند.

wepik 20211019 204335

در انتخاب بازی و وسایل بازی کودکان باید به سن کودک توجه داشته باشند.

کودک باید برای بازی آزادی عمل داشته باشد.

هرگز نباید با کودک بازی هایی که چه از نظر کلامی چه از نظر حرکتی بدآموزی دارد را انجام داد.

بازی کودکان و فعالیت های مختلف، توانایی ها و نقاط قوت و ضعف کودکان را مشخص می سازد.

با استفاده از بازی های مختلف می توان بازی های مشابه ساخت.

نقش بزرگترها به عنوان همبازی در بازی کودکان:

 

بزرگترها به طور مستقیم و با غیرمستقیم می توانند در بازی کودکان شرکت کنند.
آنها می توانند به عنوان  همبازی و مثل یک کودک بازی را دنبال کنند.
والدین و یا افرادی  که به نحوی با کودکان سر و کار دارند می توانند به عنوان همبازی کودک را راهنمایی نمایند.
و در ادامه بازی به کودک کمک و یا آموزش های لازم را از راه بازی به کودک بیاموزند.

wepik 20211022 21548

محیط زندگی و فضای بازی کودکان :

 

می دانیم که محیط زندگی بر نوع بازی کودکان تأثیر دارد.
ساختمان های کوچک و آپارتمان نشینی، بازی های خاصی را طلب می کند.
کودکان مجبورند با بازی های آرام و کم تحرک خود را مشغول نمایند.
کودکان اغلب در خانه تنها هستند و همبازی ندارند، در نتیجه به بازی های کامپیوتری رو می آورند.
ولی در مناطق طبیعی با وضعیت فضای باز می توانند از فضای موجود در طبیعت استفاده نمایند.
محیط زندگی مسئله بسیار مهمی در بازی کودکان است.
فضای لازم برای هر کودک در محیط باز 30 متر مربع و در فضای بسته ۱۵ متر مربع است).
کودکان در سراسر دنیا در شهر و روستا و کوه و دشت هر جا که باشند، بازی می کنند و محیط فقط در نوع بازی آن ها تأثیر می گذارد.
بر اساس در مطالعه هایی که انجام شده است، کودکان ژاپنی بیشتر به انجام فعالیت های غیر رسمی گروهی علاقه نشان می دهند.
در حالی که کودکان آمریکایی به بازی های گروهی و رقابتی تاکید دارند.

wepik 20211022 215642

نه تنها بازی های دو کشور بلکه بازی های شمال و جنوب یک کشور و حتی محله های یک کشور و با شهر نیز با هم تفاوت دارند.
فرهنگ هر جامعه در بازی کودکان اثر می گذارد و می توان گفت بازی کودکان فرهنگ آن جامعه را منعکس می کند.
در منطقه های محروم به علت اینکه افراد از توانایی اقتصادی زیادی برای خرید وسایل و اسباب بازی برای کودکان برخوردار نیستند، آن دسته از بازی های سنتی را به کودکان خود می آموزند که نیاز چندانی به آلات و اسباب ندارند.
کودکان در این جامعه ها یاد می گیرند که برای خود اسباب بازی بسازند و این تولید و سازندگی به نوبه خود یک بازی و فعالیت دلچسب برای این قبیل کودکان محسوب می شود .
فضا، مکان و به طور کل محیط بازی کودکان با نوع بازی کودکان تناسب دارد.
فعالیت های بدنی به طور معمول در فضای باز و بازی های فکری در اتاق های منزل انجام می گیرد.

wepik 20211111 211458
بازی های بازی‌دونه

در این مقاله به معرفی تعدادی از بازی های بازی‌دونه میپردازیم:

1-حلقه هوش چرخدار شادوک متوسط:

 

هدف بازی حلقه هوش چرخدار شادوک متوسط یادگیری اشکال، اندازه، حجم و رنگ هاست که از اولین آموزش ها به کودک است .

بازی کردن آنقدر از هر لحاظ برای کودکان مفید است که این مجال برای بازگویی کامل آن ها کافی نیست.

هماهنگی میان اعصاب و عضله از مهم ترین فوایدی است که پزشکان با تاکید بر آن والدین را تشویق به بازی با کودک می کنند .

گفتنی است که بازی کردن والدین با کودک باعث ایجاد حسی عمیق به لحاظ عاطفی در کودکان می گردد.

آنان را با اعتماد به نفس و خاطرات خوب بسیار وارد زندگی اجتماعی می کند.

خوب است خاطر نشان شویم که انتخاب اسباب بازی نامناسب می تواند به همان اندازه به سلامت و روند رشد کودک آسیب بزند و آن را دچار اختلال نماید.

اسباب بازی های کودکان باید مناسب سن آن ها و با توجه به رفتارشناسی سن آن ها ساخته شوند .

همچنین به لحاظ ایمنی هم در بالاترین سطح ممکن قرار بگیرند.حلقه هوش چرخدار شادوک کوچک تمام این ویژگی هارا به صورت یکجا داراست.

 

 

 

2-لگو واگن اعداد بازیتا:

 

واگن اعداد این لگوی واگن 36 قطعه داره که از هم جدا میشن و بهم وصل میشن و 4 تا واگن گوگولی رو میسازن .

دارای 36 قطعه آجره چاپ‌دار برای آموزش تطبیق و ترکیب
تصاویر چاپی هستند.
قطعات درشت هستند و لبه تیز ندارند.

روی قطعات از اعداد 1 تا 10 رو دارد برای اموزش اعداد و تمرین شمارش به وسیله اعداد .

3-اتوبوس ویولون اشکال:

 

اتوبوس ویولون اشکال happy bus یک اتوبوس  اسباب بازی فکری و تقویت کننده هوش کودک بوده که هم یه بلز خیلی خفن داره و هم بازی جای گذاری یه ماشین شگفت انگیزه .

و علاوه بر این جهت یادگیری اعداد،رنگ ها و اشکال هندسی طراحی شده است.

این ماشین گوگولی یک بلز خوش رنگ روی سقفش سوار کرده و بچه ها میتونن باهاش کیف کنند و از نواختن موسیقی لذت ببرند .

این پازل زیبا به شکل یک اتوبوس طراحی شده است و دارای حفره هایی با اشکال مختلف است.

کودک می بایست اشکال را با حفره های مشابه، تطبیق دهد و آن ها را وارد اتوبوس  کند.

در پشت اتوبوس دربی تعبیه شده است که کودک می تواند تکه های پازل را خارج کرده و مجددا به بازی ادامه دهد.

در جلوی ماشین یک نخ وجود دارد که بچه های نوپا می توانند استفاده کرده و ماشین پاپی زیبای خود را دنبال خود بکشند.

این کار برای بچه ها بسیار لذتبخش است و موجب تقویت مهارت های حرکتی آن ها می شود.

هنگام راه رفتن چرخ هاش صدا دارد و کودک تشویق به راه رفتن میکند .

4-اولین بازی های من:

 

اولین بازی های من یک مجموعه فکری از تکه های با کیفیت و رنگارنگ با جلوه های شاد میباشد که با هدف افزایش خلاقیت و آشنایی کودک دلبند شما با مفاهیم ریاضی تولید شده است.

این بازی رو میشه به دو روش بازی کرد،روش اول با استفده از کازت های هوش است و روش دوم استفاده از قطعات و ساختن سازه های تخیلی است.

کیف مقوایی شکل این بازی شامل 16 عدد پیچ در چهار رنگ و چهار مقطع متفاوت است که شامل مقطع مثلثی، مربعی، پنج ضلعی و چهارگوش می باشد.

به ازای هر پیچ یک مهره هم شکل و هم مقطع هم برای آن طراحی شده است.کودک شما میتواند پیچ و مهره ها را به یکدیگر و یا صفحه هوش متصل کند و از ساختن اشکال مختلف مورد نظر خود لذت ببرد.

5-بازی فکری کوبه ماهی:

 

اسباب‌بازی کوبه ماهی که مناسب برای سنین بالاتر از یکسال می‌باشد دارای یک چکش و قطعاتی بی‌خطر است
و کودک با استفاده از چکش این قطعات را در جای خود می‌کوبد تا در فرو بروند.
این اسباب‌بازی کمک می‌کند کودک شما عضلات دست خود را بهتر و بیشتر کنترل کند.
این اسباب‌بازی از جنس پلاستیک فشرده، بسیار با دوام و با کیفیت ساخته شده و همچنین دارای رنگ‌های بسیار زیبا و جذابی می‌باشد.
قطعات و چکش این بازی فکری حالت جغجغه ای دارد و با تکان دادن صدا ایجاد می کند.
کودک شما باید قطعات را در جای مناسب خود قرار دهد و سپس آن‌ها را با چکش بکوبد تا قطعه در محل خود فرو برود.
وقتی تمامی قطعات در جای خود فرو رفتند ماهی را برگردانده و از طرف دیگر مجددا با چکش روی آن‌ها میکوبد.

اهداف آموزشی بازی :

تقویت شنوایی..تقویت حس لامسه.
افزایش هماهنگی چشم و دست.
آموزش اشکال..تحریک حس بینایی

6-میله های هزار کاره:

 

بازی میله هزار کاره ۵۰۰ قطعه – دارای حدود ۵۰۰ قطعه رنگارنگ با قابلیت ساخت وسایل متحرک جهت ساختن انواع مدل اجسام و…

همواره اسباب بازی ( بازی و سرگرمی ) سبب بهبود خلاقیت قدرت تفکر و همچنین شادابی و نشاط کودکان و نوجوانان می شود.

بازی و سرگرمی های ورزشی و جمعی نیز سبب تحرک و فعالیت بدنی و برقراری ارتباط با دیگر نفرات و دوستان می شود.

این بازی داری قطعات با رنگ های متنوع و شاد و همچنین اشکال متفاوت (میله ای، دایره ای، لوله ای، ستاره ای و …) می باشد.

از ویژگی های منحصر به فرد این محصول درشت بودن قطعات و ابعاد مناسب می باشد.

همچنین کیفی بودن آن باعث می شود که کودک در حمل و جابه جایی آن راحت باشد.

این سبک بازی یکی از پرطرفدارترین بازی های جهانی می باشد که در بسیاری از مراکز پرورش استعداد و خلاقیت مورد استفاده قرار می گیرد.

در این بازی کودک می تواند با اتصال این قطعات، به تخیل خود موجودیت ببخشد و صدها طرح، اشکال و وسایل مختلف را خلق کند

 

 

7-پازل چوبی برجسته:

 

پازل چوبی برجسته یکی از جذاب ترین پازل های که داریم کلی طرح های مختلف و گوگولی داره که بچه ها

از دیدنش کلی ذوق میکنند و عاشقش میشن .

پازل های چوبی فانتزی ۱۵ در ۱۵ این پازل های گوگولی در طرح های مختلفی هست که میتونید طرح انتخابی رو انتخاب کنید و ما براتون بفرستیم .

پازل های چوبی فانتزی ۱۵ در ۱۵:
با اشکال و طرح های مختلف و جذاب باعث میشه مهارت های حل مسئلشون بیشتر بشه

بچه ها با کلی حیوانات و وسایل مختلف و.. آشنا میشن
بازی های پازلی پر از چالش های جذابن که کودکان خیلی دوس دارن.

8-بازی مونته سوری جایگذاری اشکال پیشرفته:

 

ابتدا به کودک اجازه دهید با اشکال هندسی هر طور که دوست دارد بازی کند، آنها روی هم بچیند، با آنها طرحهای مختلف بسازد یا آنها را دسته بندی کند و …

او را با شکل ها و رنگ ها آشنا کنید، به او آموزش دهید که اشکال یکسان و همرنگ را مرتب کند و بعد آنها را با چرخش صحیح در ستون ها ، جایگذاری نماید.

هدف از این بازی، آموزش جایگذاری اشکال، رنگ ها، شمارش ، تشخیص اشکال هندسی و … می باشد.

مهارت های آموزشی بازی مونته سوری جایگذاری اشکال :

تقویت هوش کودک.. افزایش خلاقیت

تقویت انگشتان دست و مهارتهای ظریف دست کودک..هماهنگی چشم و دست

تقویت حافظه و هوش دیداری..رشد شخصیتی کودک..آموزش نظم و ترتیب

آگاهی حسی کودک..تقویت قدرت تطابق و تمرکز ذهن

10-برج هوش چوبی:

 

برج هوش چوبی یه بازی فکری رنگی رنگی که به بچه ها رنگ ها اندازه ها رو یاد میده و باعث افزایش مهارت های حرکتیشون میشه .

برای ساختن برج هــوش رنگـی همراه کودک دلبند خود باشید. همراه باشید و به او کمک کنید تا با رنگ‌ها آشنا شود، هماهنگی چشم و دستان او بهبود یابد، مفهـــوم انـــدازه را درک کند و دقت و سرعت عمل او بهبود یابد.

این بازی فکری حسابی سرگرم کنندست و کلس بچه ها دوسش دارن .

اهداف برج هوش چوبی :

آموزش رنگ‌ها..تشخیص اندازه‌ها..افزایش دقت و سرعت عمل..افزایش‌هماهنگی چشم ودست..بهبود حرکات ظریف دست

 

 

11-بولینگ چوبی حیوانات:

بولینگ چوبی حیوانات یه اسباب بازی چوبی خیلی کیوت برای اونایی که عاشق اسباب بازی های چوبی هستن و ساعتها از بازی کردن باهاش لذت میبرن .

با چیدن این حیوانات چوبی کوچک از کودک خود بخواهید تا با حرکت دادن توپ به سمت خرس ها ضربه محکمی به آنها بزند و امتیاز کسب کند

مناسب برای بازی های دسته جمعی کودکان

اهداف بازی بولینگ چوبی حیوانات :

موجب افزایش خلاقیت کودکان میشود.
مناسب برای تقویت مهارت های حل مسئله و دلیل یابی و تقویت حافظه
تقویت هماهنگی بین چشم و دست کودک از طریق گرفتن و حرکت دادن و اتصال اجزای این جورچین

کتاب های بازی‌دونه

کتاب استنلی و آموزش متضادها

22,000 تومان35,000 تومان

کتاب منم بازی (بدو برویم)

36,000 تومان42,000 تومان
مقاله‌های بازی‌دونه
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها