اسباب بازی های تقویت خلاقیت کودک

اگر خلاقیت به عنوان یک فرایند فکری، ارائه راه حل برای یک مسئله یا ابداع  چیزی نو نظر گرفته شود، این محصولات کودکان را قادر می سازد که احساسات خود را از طریق هنر، حرکت، تخیل و نقش بازی کردن بیان کنند، یا به کشف و ابداع نایل شوند. خلاقیت در فرایند یادگیری عامل بسیار اساسی است، زیرا از این طریق  احساسات، تفکر، هماهنگی و اعتماد به نفس کودکان رشد می یابد.
توی این ویدئو چند نمونه بازی های تقویت خلاقیت کودکان را بهتون معرفی کردم :

محصولات معرفی شده در ویدیو

بازی گارنت

350,000 تومان

آگور 75 قطعه

288,000 تومان

خانه رویایی چوبی

260,000 تومان

بازی شکل ساز

80,000 تومان

بازی فکری هوش برتر

135,000 تومان

تتریس چوبی حیوانات

185,000 تومان

خمیر بازی سوپر کلی

65,000 تومان

سازه چین 180 قطعه

235,000 تومان

لگو دانی بال 105 قطعه

485,000 تومان

مجموعه هندسی قلقلک

182,000 تومان