کتاب های کودک با موضوع سواد مالی، به کودکان آموزش می دهند که چگونه پول را مدیریت کنند و از طریق بودجه برنامه‌ریزی شده، هوشمندانه تصمیمات مالی بگیرند. این کتاب ها شامل داستان هایی هستند که به کودکان نشان می دهند که چگونه پول در جامعه به کار می‌رود و چگونه آن را صرف کنیم و ارزش آن را بدانیم. کتاب های سواد مالی به کودکان کمک می کنند تا بتوانند با فرهنگ پس‌انداز کردن و بهره‌وری مختلفی آشنا شوند. علاوه بر این، این کتاب ها به کودکان نشان می دهند که چگونه می‌توانند برای خود و خانواده‌شان پول صرفه‌جویی کنند. این کتاب ها برای کودکان رده سنی مختلف طراحی شده است و بهتر است با توجه به سطح فهم کودک، کتاب مناسب انتخاب شود.

نمایش دادن همه 5 نتیجه