این کتاب با موضوع دستشویی رفتن، برای کودکان در سنین پیش‌دبستانی و ابتدایی طراحی شده است. این کتاب شامل فعالیت‌هایی است که به کودکان کمک می‌کند تا با رفتار مناسب در مورد دستشویی رفتن، آشنا شوند و یاد بگیرند که چگونه با این فعالیت مهم در زندگی خود برخورد کنند. این کتاب شامل تمرین‌هایی است که به کودکان کمک می‌کند تا با استفاده از نمونه‌های واقعی، درک بهتری از رفتارهای مناسب در مورد دستشویی رفتن پیدا کنند و با استفاده از بازی‌ها و فعالیت‌های هنری، این رفتارها را به دنبال هدف خود پیش ببرند. این کتاب یک ابزار عالی برای آموزش به کودکان در مورد دستشویی رفتن است و بهتر است برای سنین پیش‌دبستانی و ابتدایی توصیه می‌شود. با استفاده از این کتاب، به کودکان می‌توان آموزش داد که چگونه با رفتار مناسب در مورد دستشویی رفتن، به دنبال حفظ سلامتی خود باشند.

نمایش دادن همه 9 نتیجه