این کتاب با موضوع تولد فرزند جدید، برای کودکان در سنین پیش‌دبستانی و ابتدایی طراحی شده است. این کتاب شامل فعالیت‌هایی است که به کودکان کمک می‌کند تا با تغییراتی که با ورود یک فرزند جدید به خانواده رخ می‌دهد، آشنا شوند و یاد بگیرند که چگونه از تجربه این تغییرات استفاده کنند. این کتاب شامل تمرین‌هایی است که به کودکان کمک می‌کند تا با استفاده از نمونه‌های واقعی، درک بهتری از تغییراتی که با ورود یک فرزند جدید به دنیا رخ می‌دهد پیدا کنند و با استفاده از بازی‌ها و فعالیت‌های هنری، این تغییرات را به دنبال هدف خود پیش ببرند. این کتاب یک ابزار عالی برای آموزش به کودکان در مورد تغییراتی که با ورود یک فرزند جدید به خانواده رخ می‌دهد است و بهتر است برای سنین پیش‌دبستانی و ابتدایی توصیه می‌شود. با استفاده از این کتاب، به کودکان می‌توان آموزش داد که چگونه با رفتار مناسب در قبال تغییرات خانوادگی که با ورود یک فرزند جدید به دنیا رخ می‌دهد، به دور از نگرانی به خانواده خود کمک کنند.

نمایش دادن همه 11 نتیجه