کتاب های کودک با موضوع تفاوت های فردی، به طور کلی به کودکان کمک می کنند تا درک بهتری از جامعه پیرامون خود پیدا کنند و به دنبال آن با تفاوت های فردی سازگاری پیدا کنند. این کتاب ها به کمک داستان هایی که شخصیت های مختلف را به تصویر می کشند، به نقش های مختلفی که هر فرد در جامعه ایفا می کند، و نحوه قبول کردن تفاوت های فردی و برابری آن ها با یکدیگر، پرداخته اند. این کتاب ها به کودکان کمک می کنند که از جمله همه دوست داشته باشند و به هر فرد به عنوان یک فرد منحصر به فرد احترام بگذارند.

نمایش یک نتیجه