این کتاب با موضوع ادب و احترام، برای کودکان در سنین پیش‌دبستانی و ابتدایی طراحی شده است. این کتاب شامل فعالیت‌هایی است که به کودکان کمک می‌کند تا با قواعد و آداب مربوط به رفتار مناسب و احترام به دیگران آشنا شوند و یاد بگیرند که چگونه با رفتار مناسب به جامعه خود کمک کنند. این کتاب شامل تمرین‌هایی است که به کودکان کمک می‌کند تا با استفاده از نمونه‌های واقعی، درک بهتری از رفتار صحیح از جمله احترام به دیگران، خوشرویی، معذرت خواهی و غیره پیدا کنند. این کتاب یک ابزار عالی برای آموزش ادب و احترام به کودکان است و بهتر است برای سنین پیش‌دبستانی و ابتدایی توصیه می‌شود. با استفاده از این کتاب، به کودکان می‌توان آموزش داد که چگونه با رفتار مناسب و احترام به دیگران، به جایی در جامعه خود برسند.

نمایش دادن همه 15 نتیجه